3. Các mô hình kỹ thuật

Hai đỉnh và hai đáy

Chúng ta đã học những điều cơ bản về phân tích kỹ thuật, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu những kiểu hình kỹ thuật. Kiểu hình là những gì các traders kỹ thuật tìm kiếm trên biểu đồ giá để giúp họ xác định lực cung và cầu hiện tại và giá sẽ bị tác động ra sao.

Trong phần trước chúng ta đã xác định một vài kiểu hình kỹ thuật cơ bản mà các traders thường sử dụng để vào lênh. Hãy nhớ lại xem, khi xác đinh được xu hương tăng giá trên biểu đồ đó là cơ hội để chúng ta vào lệnh mua và ngược lại khi chúng ta thấy được trend xuống trên biểu đồ thì đó là cơ hội để chúng ta vào lệnh bán.

Mặc dù hỗ trợ kháng và kháng cự không được phân loại như kiểu hình nhưng có rất nhiều kiểu hình kỹ thuật có liên quan đến việc xác đinh hỗ trợ và kháng cự, và chúng ta hãy bắt đầu với những kiểu hình cơ bản nhất.

Mô hình hai đỉnh

Mô hình 2 đỉnh (double top) là một kiểu hình ngược. Trong đó giá di chuyển lên (tăng) đến một mức giá nhất định thì rớt xuống, sau đó lần thứ hai giá sẽ di chuyển lên và sau cùng khi đạt đến mức giá trước đó thì nó sẽ rớt xuống trở lại.

Ý nghĩa cơ bản nhất mà kiểu hình 2 đỉnh nói về lực cung và cầu đó là: lực cầu lớn hơn cung điều này tác động làm giá tăng cao lên mức 2 tương đương với đỉnh 1 đã được thiết lập. Tại mức giá nhất định này sự cân bằng xuất hiện và lực cung dần qua mặt cầu đẩy giá rớt xuống thấp. Sau khi giá giảm, một số buyers đã thoát lệnh làm cho giá giảm sâu phá vỡ hỗ trợ, sellers hoàn toàn kiểm soát tình hình làm cho giá rớt nhanh chóng sau khi chạm đỉnh 2. Điều ngược lại hoàn toàn đúng với mô hình 2 đáy.

Mô hình hai đáy

Ngược lại với kiểu hình 2 đỉnh, trong kiểu hình 2 đáy giá giảm xuống đến một mức nhất định, sau khi đã tăng lên từ mức giá này và một lần nữa giảm xuống đến mức tương đương với đáy đầu tiên. Sau cùng thì giá sẽ tăng trở lại.

Chúng ta có thể thấy mối liên hệ giữa mô hình 2 đỉnh và 2 đáy có mối liên quan mật thiết đến khái niệm hỗ trợ và kháng cự.

Hai đỉnh và kháng cự

Hai đáy và hỗ trợ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s