3. Các mô hình kỹ thuật

Giao dịch trong mô hình tam giác

Cũng giống như các kiểu hình khác ta đã học, khi xu hướng giá phá vỡ tam giác, không cần biết đó là trend tăng hay giảm và kiểu hình tiếp tục hay đảo chiều. Khi giá phá vỡ tam giác đó là thời điểm ta vào lệnh.

Trên cơ sở này, traders sẽ chờ đợi giá phá vỡ kháng cự trên ở mô hình tam giác tăng trong một trend lên để vào lệnh, kỳ vọng được tính bằng chênh lệch giá cao và giá thấp nhất của tam giác.  Điểm cắt lỗ nằm ở phía dưới kháng cự dưới.

Mô hình tam giác giảm là sự đối lập của tam giác tăng. Traders sẽ chờ đợi giá phá kháng cự dưới để vào lệnh và điểm kỳ vọng đặt phía dưới cách kháng cự dưới bằng đúng chênh lệch của giá cao nhất và thấp nhất của tam giác, stoploss nằm phía trên đường kháng cự trên.

Phức tạp hơn ở kiểu hình tam giác đối xứng vì ưu thế giữa mua và bán chưa thật sự rõ ràng thuộc về phe nào. Traders chờ đợi break point xảy ra. nếu break ở kháng cự dưới seller đã chiếm ưu thế ngược lại nếu break ở kháng cự trên thì buyer là người nắm quyền và điểm kỳ vọng cũng như stoploss cũng được tính tương tự 2 kiểu tam giác trên.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s