4. Chỉ số kỹ thuật - Technical indicators

Giới thiệu chỉ báo kỹ thuật – Technical indicators

Trong phần trước ta đã tìm hiểu các kiểu hình cơ bản của đồ thị giá. Giờ đây ta đã có thể nhận diên được các kiểu hình này và biết được cách thức kinh doanh khi nó xuất hiện. Trong phần này ta sẽ bắt đầu một serial nghiên cứu về các chỉ báo kỹ thuật (technical indicators) để biết nó là gì? và các traders sử dụng chúng để thực hiện vào và ra lệnh như thế nào.

Chỉ báo/ chỉ số kỹ thuật – Technical indicators là những công thức toán học tính toán các giá trị của giá hoặc khối lượng giao dịch, hoặc cả 2 yếu tố giá và khối lượng giao dịch. Kết quả tính toán này được thể hiện dưới dạng một đồ thị nằm chung hoặc riêng với biểu đồ giá, và đồ thị này được sử dụng để dự báo sự di chuyển của giá trong tương lai. Khi sử dụng kết hợp chỉ báo kỹ thuật với các dạng phân tích kỹ thuật khác ví dụ như kiểu hình ta đã tìm hiểu. Chỉ báo kỹ thuật sẽ trở nên rất hữu ích trong việc giúp các traders ra quyết định.

Các chỉ báo kỹ thuật được phân thành nhiều nhóm dựa trên đặc điểm, công dụng, kiểu hình… Tuy nhiên về cơ bản ta có thể chia thành 2 nhóm đó là

Chỉ báo chỉ dẫn/ Leading indicators

Chỉ báo theo sau/ Lagging indicators

Như tên gọi, chỉ báo chỉ dẫn hay dẫn đường được tính toán để dự báo sự di chuyển của giá trong tương lai. Bởi vì hầu hết leading indicators đểu cố gắng dự báo sự di chuyển của giá dựa trên mối liên hệ với giá hiện tại và trong quá khứ nên nó thường tạo ra tín hiệu mua hoặc bán và sẽ hiệu quả trong ranging markets. Tuy nhiên đối với các trader thích nhiều cơ hội giao dịch và lướt sóng thì các chỉ báo dẫn đường không phù hợp với chiến lược này.

Ở khía cạnh khác các chỉ báo theo sau sẽ cho ta bức tranh thị trường hiện tại và các cơ sở để xu hướng giá trên thị trường sẽ tiếp tục mạnh hay yếu. Và trong trường hợp này các chỉ báo thường được sử dụng để giao dịch theo trend hơn là ranging market.

Một câu hỏi lớn được đặt ra, khi nào? và bằng cách nào chúng ta quyết định ra vào thị trường. Nếu dựa vào trực giác của ta chúng ta sẽ sớm nắm bắt được xu hướng tuy nhiên lúc này rủi ro đúng hay sai sẽ rất lớn. Ngược lại nếu dựa vào các chỉ báo , rủi ro đúng sai sẽ giảm đáng kể nhưng chúng ta sẽ trễ với di chuyển của giá.

ODM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s