3. Các mô hình kỹ thuật

Mô hình tam giác

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về mô hình tam giác, một mô hình có nhiều nét tương đồng nên rất dễ nhần lẫn với mô hình cờ lá và cờ đuôi nheo.

Về cơ bản ta có 3 loại mô hình tam giác bao gồm:

1. Tam giác tăng dần

2. Tam giác giảm dần

3. Tam giác đối xứng

Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu tam giác tăng dần, kiểu hình này được hình thành khi giá tạo nên những mức thấp ngày càng tăng dần và mức cao ở điểm cố định, chúng ta xem hình minh họa sẽ rõ hơn. Khi kiểu hình này xuất hiện trong up trend, điều này cho ta biết giá sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại hãy thật sự chú ý khi nó xuất hiện trong trend giảm, có thể giá sẽ đảo chiều.

Tam giác tăng

Tam giác giảm dần được hình thành khi giá tạo các mức cao ngày càng thấp và mức giá thấp cố định. Mô hình này báo hiệu cho xu hướng giảm sẽ tiếp tục nếu nó xuất hiện ở trend giảm. Và cũng như tam giác tăng dần, hãy chú ý giá có thể đảo chiều nếu nó xuất hiện ở trend tăng.

Tam giác giảm

Tam giác đối xứng hình thành khi giá tạo các mức cao ngày càng thấp và mức giá thấp ngày càng cao. Phức tạp hơn 1 chút, sự co cụm của thị trường cho thấp buyer và seller không ai chiếm ưu thế hết. vì vậy nếu nó hiện diện trong trend tăng, giá sẽ tiếp tục tăng nếu nó phá  vỡ ngưỡng trên và giá sẽ đảo chiều nếu nó phá vỡ ngưỡng dưới. Ở chiều đối xứng, nếu nằm trong down trend giá sẽ tiếp tục giảm nếu nó phá ngưỡng dưới và giá sẽ quay đầu nếu nó phá ngưỡng trên.

Tam giác đối xứng

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s