3. Các mô hình kỹ thuật

Mô hình nêm (Wedge)

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu mô hình nêm. Một trong các mô hình báo hiệu sự đảo chiều của giá, việc này tùy thuộc vào kiểu hình và xu hướng giá (trend) mà nêm nằm trong đó. Do đó ta có 2 kiểu hình nêm đó là nêm hướng xuống & hướng lên.

1. Nêm hướng xuống ( falling wedge )

Nêm hướng xuống là kiểu hình xuất hiện báo cho chúng ta thị trường đã chạm đến giá thấp nhất rồi. Khi nêm hướng xuống xuất hiện trong một trend giảm giá nó thông báo cho trader biết rằng giá chuẩn bị đến ngưỡng thấp nhất và trend sẽ đảo chiều.

Nêm hướng xuống

2. Nêm hướng lên ( rising wedge )

Ngược lại với nêm hướng xuống, nêm hướng lên thông tin cho ta biết giá đã đạt ngưỡng cao của thị trường và nếu nó xuất hiện trong một trend lên thì đây là dấu hiện quay đầu giảm của giá.

Nêm hướng lên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s