3. Các mô hình kỹ thuật

Giao dịch trong mô hình nêm

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu cách thức giao dịch trong mô hình nêm.

Như ta biết khi nêm hướng xuống xuất hiện trong xu hướng giảm điều này cho thấy thị trường chuẩn bị đảo chiều tăng vậy ta sẽ vào lệnh mua như thế nào. Điểm mua trong trường hợp này chính là đường kháng cự phía trên gần nhất vì nó cũng cố thêm tín hiệu đảo chiều và kỳ vọng được tính bằng điểm giá cao nhất trừ cho giá thấp nhất trong mô hình nêm.

Ở chiều ngược lại khi nêm hướng lên xuất hiện trong trend lên, điểm trader mong đợi để sell chính là kháng cự dưới gần nhất và mục tiên kỳ vọng chính là hiệu của giá cao nhất trừ cho giá thấp nhất trong mô hình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s