3. Các mô hình kỹ thuật

Giao dịch trong mô hình đầu vai

Trong bài trước chúng ta đã biết cách nhận biết kiểu hình đầu vai và đầu vai ngược. Trong bài này ta sẽ tìm hiểu những chiến lược giao dịch thường được các traders sử dụng trong hai kiểu hình này.

Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ (đường cổ: neckline) của kiểu hình đây là dấu hiệu cho thấy giá sẽ đi xuống và tại đây các traders sẽ có xu hướng theo dõi để vào lênh bán (short position). Mục tiêu của short position được đo lường và tính toán có khoảng cách bằng khoảng cách từ đầu cho đến đường cổ, tính từ điểm breakpoint trên đường cổ xuống phía dưới. Điểm cắt lỗ sẽ được đặt phía trên vai phải của kiểu hình, điểm được xem như là điểm kháng cự. Ý nghĩa ở đây là một khi đường hỗ trợ neckline bị phá vỡ, seller về mặt lý thuyết sẽ chiếm quyền kiểm soát tuy nhiên nếu trường hợp này không xảy ra chúng ta sẽ được bảo vệ với khoảng cắt lỗ nắm ngay mức kháng cự phía trên.


Đối với kiểu hình đầu vai ngược, chiến lược giao dịch thường được sử dụng ngược lại với chiến lược giao dịch phía trên. Khi giá phá vỡ đường cổ ( đường kháng cự ) thì tại đây các traders tập trung theo dõi để tìm kiếm cơ hội vào lệnh mua. Với mục tiêu lợi nhuận nằm tại điểm nằm phía trên đường cổ đúng bằng khoảng cách từ đầu cho tới đường cổ tính từ điểm breakpoint trên đường cổ. Điểm cắt lỗ nằm tại vai phải, điểm hỗ trợ gần nhất.

 

Advertisements