3. Các mô hình kỹ thuật

Mô hình đầu vai

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu hình cũng tương tự như hai đỉnh và hai đáy, nó cho thấy sự dao động cần thiết của giá để phá vỡ các mức kháng cự và hỗ trợ, nó được gọi là mô hình đầu vai và mô hình đầu vai ngược. Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu nó được nhận diện như thế nào và sau đó sẽ tìm hiểu chiến lược giao dịch khi nó xuất hiện.

Mô hình đầu vai được xác định bởi một đỉnh, sau đó là một đỉnh cao hơn và một đỉnh thấp hơn được hình thành sau đó ( bao gồm 3 đỉnh trong đó đỉnh cao nhất nằm giữa hai đỉnh thấp hơn) và sau cùng là giá sẽ phá vỡ vũng hỗ trợ được hình thành bởi hai đáy nằm giữa 3 đỉnh.

Mô hình đầu vai

Chúng ta có thể thấy trong biểu đồ trên một kiểu hình đầu vai cơ bản cho ta nhận xét rằng buyers đã 3 lần không thành công trong việc đẩy thị trường lên cao và sau cùng nhường lạị cho sellers, người về mặt lý thuyết đã lấy lại quyền kiểm soát sau 2 lần thất bại. Do đó kiểu hình đầu vai dường như là kiểu hình đảo chiều có xác suất rất lớn và các traders cần phải để sự chú ý đặc biệt đến nó khi nó xuất hiện ở đỉnh của trend lên vì rất nhiều khả năng giá sẽ quay đầu. Để xác nhận chính xác hơn khả năng đảo chiều, các traders thường vẽ thêm đường cổ ( neckline: đường nối hai đáy nằm giữa đầu và vai ) và đặc biệt quan tâm đến giao động của giá khi vượt qua đường cổ này.

Mô hình đầu vai ngược cơ bản là sự tương phản của mô hình đầu vai. Nó được nhận diện bởi một đáy, sau đó là một đáy thấp hơn, tiếp nữa là một đáy cao hơn, cuối cùng trong mô hình này là giá sẽ phá vỡ mức kháng cự và quay đầu trở lên.

Mô hình đầu vai ngược

Ngược lại với mô hình đầu vai, mô hình đầu vai ngược cho ta thấy đã 3 lần sellers thất bại trong việc đẩy giá xuống thấp, và sau cùng quyền kiểm soát thuộc về buyers. Đầu vai ngược cũng là một kiểu hình đảo chiều cần đặc biệt chú ý khi xuất hiện ở đáy của trend giảm. Đường cổ của mô hình được vẽ qua hai đỉnh nằm giữa ba đáy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s