1.Cơ bản về Forex

Pips và lots là gì ?

Pips và lots là gì ?

Bây giờ chúng ta sẽ làm một phép tính nhỏ. Chắc chắn rằng bạn đã từng nghe qua các từ như ‘pips’ và ‘lots’ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chúng là gì và chúng được tính như thế nào.

Hãy tập trung vào điểm này vì nó là kiến thức cở bản cần phải có, đừng nghĩ đến việc giao dịch nếu như bạn chưa quen với giá trị của pips và cách tính lãi, lỗ.

Pip là cái gì ?

Sự thay đổi nhỏ nhất ở hầu hết các đồng tiền được gọi là pip. Khi tỷ giá EUR/USD thay đổi từ 1.2250 lên 1.2251 đó chính là một pip. Pip chính là số thập phân cuối cùng trong giá niêm yết. Pip được dùng để tính lợi nhuận, thua lỗ của bạn.

Lấy cặp USD/JPY tỷ giá 119.80 làm ví dụ ( chú ý: cặp tiền này chỉ có 2 số thập phân, đa số các cặp tiền khác đều có 4 số thập phân )

Trong trường hợp USD/JPY, 1 pip chính là .01

Vì vậy

USD/JPY

119.80

.01 chia cho tỷ giá = giá trị của pip (.01/119.80 = 0.0000834 )

USD/CHF

1.5250

.0001 chia tỷ giá = giá trị của pip ( .0001/1.5250 = 0.0000655 )

USD/CAD

1.4890

.0001 chia tỷ giá = giá trị của pip ( .0001/1.4890 = 0.00006715 )

Trong trường hợp USD không phải là đồng tiền đứng trước trong giá niêm yết, nếu chúng ta muốn tính ra USD, ta chỉ cần tiến hành thêm một bước nữa.

EUR/USD

1.2200

.0001 chia tỷ giá = giá trị pip ( .0001/1.2200 = 0.0000819672 euro )

Bây giờ nếu muốn tính ra USD ta cần tiến hành thêm 1 bước

EUR * tỷ giá

0.0000819672 * 1.2200 = 0.0001

Bây giờ bạn hãy xem lại và suy nghĩ, việc tính toán giá trị của từng pip có rắc rối không. Đừng băn khoan tất cả việc này sẽ được các broker tính cho bạn một cách tự động. Tuy nhiên việc hiểu và biết cách thức tính toán vẫn rất tốt cho bạn.

Lot là cái gì ?

Tương tự như việc chúng ta mua bánh, kẹo được tính theo đơn vị gói hoặc thùng. Ngoại hối được giao dịch theo đơn vị lot. Một lot tiêu chuẩn là 100,000 USD, ngoài ra cũng có các lot nhỏ (mini lot) 10,000 USD. Theo những bài học trên, tiền được đo lường theo đơn vị pip, khoảng chênh lệch nhỏ nhất của tiền. Như vậy để có được lợi nhuận lớn từ những pip rất nhỏ đó chúng ta phải tiến hành giao dịch một khối lượng rất lớn các cặp tiền.

Sử dụng lot tiêu chuẩn ( 1 lot = 100,000 USD ). Bây giờ chúng ta tính toán lại các ví dụ phía trên.

Tỷ giá USD/JPY là 119.80
(.01 / 119.80) x $100,000 = $8.34 một pip

Tỷ giá USD/CHF là 1.4555
(.0001 / 1.4555) x $100,000 = $6.87 một pip

Trường hợp USD không phải đồng tiền cơ bản, công thức tính sẽ dài hơn một chút:

Tỷ giá EUR/USD là 1.1930
(.0001 / 1.1930) X EUR 100,000 = EUR 8.38 x 1.1930 = $9.99734 gần tròn $10 một pip

Tỷ giá GBP/USD là 1.8040
(.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 gần tròn $10 một  pip.

Vậy làm sao để tính được lợi nhuân và thua lỗ ?

Bây giờ bạn đã biết cách tính giá trị của pip, tiếp theo hãy tìm hiểu cách tính lợi nhuận của bạn.

Ví dụ bạn mua USD/CHF

Giá niêm yết là 1.4525 / 1.4530. Vì bạn đặt lệnh Buy nên giá sẽ là 1.4530

Bạn quyết định mua 1 lot $100,000 tại giá 1.4530

Vài giờ sau đó giá tăng lên 1.4550, bạn quyết định thanh lý lệnh chốt lời

Và giá niêm yết tại thời điểm này là 1.4550/1.4555. Bạn đã đặt lệnh Buy USD/CHF ( mua USD bằng CHF ) bây giờ bạn muốn thanh lý lệnh để chốt lời, tương tự việc bạn bán USD đã mua để lấy lại CHF nên giá thị trường chấp nhận lúc này là 1.4550

Chênh lệch giữa 1.4530 và 1.4550 là .0020 hay 20 pips

Sử dụng công thức bên trên ta có (.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 mỗi pip

20 pips ta thu được lợi nhuận = $6.87 * 20 = $137.40

Hãy chú ý đến giá bid/ask cũng như spread khi vào và thoát lệnh.

Khi bạn mua bạn sẽ được thị trường chào giá bán ngược lại khi bạn bán bạn sẽ được thị trường chào giá mua.

Vì vậy khi bạn mua một đồng tiền, bạn sẽ phải trả spread khi bạn vào thị trường nhưng không trả spread khi bạn thoát khỏi thị trường. Ngược lại với lệnh bán, bạn sẽ chỉ trả spread khi bạn thoát lệnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s