1.Cơ bản về Forex

Lợi nhuận trong Forex

Lợi nhuận trong Forex

Trong thị trường ngoại hối, bạn có thể mua hoặc bán các đồng tiền. Việc mua bán này cũng tương tự như các thị trường tài chính khác (thị trường chứngkhoán), vì vậy nếu có kinh nghiệm kinh doanh bạn có thể nhanh chóng tiếp cận thị trường.

Bản chất của việc kinh doanh ngoại hối là tiến hành đổi một đồng tiền bằng một đồng tiền khác với mong đợi giá sẽ thay đổi. Khi đó đồng tiền bạn thu về sẽ có giá so với đồng tiền bạn mang đi đổi.

Ví dụ:

Mua/bán EUR USD
Mua 10,000 euros tại tỷ giá EUR/USD là 1.1800 +10,000 -11,800*
Hai tuần sau bạn đổi 10,000 euros để lấy USD tại tỷ giá EUR/USD là 1.2500. -10,000 +12,500**
Lợi nhuận thu về là 700 USD 0 +700
*EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800
** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500

Tỷ giá đơn giản chỉ là tỷ lệ giá trị của một đồng tiền này so với đồng tiềnkhác. Ví dụ: Tỷ giá EUR/USD 1.18 cho ta biết nếu muốn mua 1 EUR chúng ta phải bỏ ra 1.18 USD; ngược lại với 1 EUR ta mua được 1.18 USD.

Chúng ta đọc gì từ giá niêm yết ?

Các đồng tiền luôn được niêm yết theo cặp, ví dụ GBP/USD, USD/JPY. Mỗi cặp tiền tệ bao gồm 2 mã tiền tệ theo quy định ISO và cách nhau bởi dấuchia, mã đầu tiên đại diện cho “đồng tiền cơ bản” và mã còn lại là “đồng tiềnphụ” hoặc “đồng tiền định giá”.

Tại sao phải niêm yết theo cặp? Nguyên nhân vì trong mỗi giao dịch bạn thực hiện đồng thời việc bán một đồng tiền và mua một đồng tiền khác.

Dưới đây là ví dụ cho cặp GBP/USD:

GBP/USD = 1.7500

Đồng tiền cở bản cơ bản là đồng Bảng Anh và đồng tiền định giá là đồngdollar Mỹ

Khi mua vào, tỷ giá cho ta biết ta phải trả bao nhiêu đơn vị tiền định giá để mua một đơn vị tiền cơ bản. Trong ví dụ trên là 1.7500 đôla Mỹ để mua 1 Bảng Anh.

Khi bán ra, tỷ giá cho ta biết chúng lấy được bao nhiêu đơn vị đồng tiền định giá khi bán một đơn vị tiền cơ bản. Trong ví dụ trên là nhận được 1.7500Đôla Mỹ khi bán 1 Bảng Anh.

Đồng tiền cơ bản là ‘cơ bản’ của giao dịch mua bán. Nếu bạn mua EUR/USD có nghĩa là bạn đang mua đồng tiền cơ bản và bán đồng tiền đinh giá ( mua EUR bánUSD )

Bạn quyết định mua cặp EUR/USD khi bạn tin rằng đồng tiền cơ bản ( đồng Euro) sẽ tăng ( đặt trong mối quan hệ với đồng Đôla Mỹ ) và ngược lại bạn bán cặpEUR/USD khi nghĩ rằng đồng tiền cơ bản sẽ giảm giá so với đồng tiền định giá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s